P.W. Janssen's Friesche Stichting
Contact
Voor Amsterdam:
Bestuur P.W. Janssen’s
Friesche Stichting
t.a.v. dhr. mr. J.A.L. Rehbock
Postbus 10100
1001 EC Amsterdam
Voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen
Bestuur en Commissie van Beheer
Bestuur:
dhr. G.J. Kalff, voorzitter
dhr. mr. J.A.L. Rehbock, secretaris
dhr. mr. D. Bijleveld, penningmeester
dhr. mr. H.G. van Everdingen
Commissie van Beheer:
dhr. mr. B.W.M. van der Lugt, voorzitter
dhr. ir. A. van der Werf, secretaris/penningmeester
dhr. mr. K.J.B. Uildriks
Links
Voor meer informatie omtrent organisaties met aandachtsgebieden, die in enige mate overeenkomen met die van P.W. Janssen's Friesche Stichting, verwijzen wij naar onderstaande websites:

RC Maagdenhuis (www.maagdenhuis.nl)
Fundatie van den Santheuvel Sobbe (www.fundatiesobbe.nl)
Boelstra Olivier Stichting (www.boelstraolivierstichting.nl)
Het Nieuwe Stads Weeshuis (www.hetnieuwestadsweeshuis.nl)
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact