P.W. Janssen, ca. 1900
P.W. Janssen's Friesche Stichting
Bestuur:
G.J. Kalff, voorzitter
mr. J.A.L. Rehbock, secretaris
mr. H.G. van Everdingen
Commissie van Beheer:
mr. B.W.M. van der Lugt, voorzitter
ir. A. van der Werf, secretaris/penningmeester
mr. K.J.B. Uildriks
Doelstelling:
De Stichting stelt zin hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling
Activiteiten:
Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op sociaal-cultureel terrein in aanmerkinge komen
Beperkingen:
Alleen instellingen (= rechtspersonen) komen in aanmerking voor subsidie
Gebied:
Amsterdam en Friesland
Finaciële gegevens:
Gemiddelde bijdrage Amsterdam ca. € 3.000,-
Gemiddelde bijdrage Friesland ca. € 1.100,-
Soort bijdrage:
Eénmalige schenkingen
Procedure:
Uitsluitend schriftelijk en duidelijk omschreven / gedocumenteerd voor Amsterdam respectievelijk Friesland aan de hieronder vermelde postadressen. Andere adressen worden niet beantwoord.
Welkom bij P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De Stichting stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling. Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Contactadressen:
voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
 
voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen
 
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact